ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นาตรัง

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นาตรัง
แบบ 5 วัน 4 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวบนเส้นทางโรแมนติก ดาลัด ปารีสตะวันออก
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นาตรัง (5 วัน / 4 คืน)
สัมผัสอุโมงค์กูจี ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ท่องดินแดนทะเลทรายแห่งตะวันออกมุยเน่
นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัด รถรางไปชมน้ำตกดาทันลา นั่งรถจี๊บขึ้นยอดเขาลังเบียง
ชมพระราชวังเบ๋าได๋ โรแมนติกซิตี้ ดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพราะเที่ยวบินสวย คือไปเช้า กลับเย็น
Day 1: กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเทอดาม - ฟานเทียด - ทะเลทรายขาว
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
07.50 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720 บนเครื่องก็สามารถซื้ออาหารและของว่างทานกันได้ตามอัธยาศัย
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อถึงนครโฮจิมินห์ เราก็เริ่มต้นกันที่ โบสถ์นอร์ธเทอดาม (Nha Tho Duc Ba) ซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมกับชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์
10.30 น. สำหรับโปรแกรมนี้ เราจำเป็นต้องรับประทานอาหารกลางวัน กันเร็วนิดหนึ่ง เพราะเราจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปชมทะเลทรายขาวให้ทันเวลา หลังอาหาร เราออกเดินทางสู่ ฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทางก็ประมาณ 180 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
16.00 น. ถึงฟานเทียด ก็ไปชม ทะเลทรายขาว (Doi Cat Trang) ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ ท่านจะเห็นกองภูเขาทรายสีขาว ซึ่งใหญ่ที่สุดของมุยเน่ มี Sand Dune หรือ ภูเขาทรายสูงกว่า 40 เมตร อาจจะพูดไม่ได้ว่าใหญ่โตอลังการณ์ สุดขอบฟ้า เหมือนทะเลทรายซาฮาร่า แต่ก็ถ้าเทียบขนาดกันแล้ว ก็ทำให้คนที่ขึ้นไปยืนบนยอดเนินทราย กลายเป็นมดไปเลยทีเดียว แต่ว่า แดดแรง ลมแรง พอสมควร เราใช้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นก็เดินทางเข้าเมืองฟานเทียด
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก จะได้พักผ่อนเอาแรงไว้เที่ยวในวันรุ่งขึ้น
Day 2: ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง - ลำธาร Fairy Stream - ดาลัด - ยอดเขาลังเบียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Doi Cat Hong) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง และ มีเด็กๆคอยชักชวนให้เล่นกระดานลื่น ไถลลงจากเนินทรายก็เป็นความสนุกอีกแบบ (แต่ตกลงค่ากระดานให้ดีก่อนนะครับ) แล้วจากนั้นเราจะไปเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมง ชมวิวอ่าวที่จอดเรือ สำหรับการประมงชายฝั่ง มาหลบพายุลอยลำนับร้อยๆ ลำ และ เรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ แล้วจากนั้น เราไปถอดรองเท้า เดินเท้าแช่น้ำ ที่ ลำธารแปลกตาของ Fairy Stream ซึ่ง เกิดจากธารน้ำเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็นร่องโตรกลึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นดิน และทรายหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีไม่น้อย แต่ว่าต้องเดินเท้าประมาณ 1 กม.
10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
บ่าย ถึงเมืองดาลัด เราก็ไปชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขา ลังเบียง (Langbiang) ยอดเขาสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถชมวิว เมืองดาลัด และอ่างเก็บน้ำของดาลัด ยามพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมจิบไวน์ ของดาลัด ใต้แสงเทียน มาดาลัดทั้งทีต้องเก็บความโรแมนติกไปให้เยอะๆครับ (ไวน์ที่นี่ ใช้ได้เลยครับ ราคาถูกมาก) จากนั้น Check in เข้าที่พัก อิสระในการท่องราตรี ท้าลมหนาวกันตามอัธยาศัย
Day 3: น้ำตกดาทันลา - นั่งรถกระเช้า - พระราชวังบ๋าวได๋ - โบสถ์รูปไก่ - Flower Park - Crazy House - นาตรัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช็คเอ้าท์ ไปเล่น รถรางไปชมน้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) (รถรางมันส์มากเลยครับ) จากนั้น เราก็ไป นั่งรถกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองที่มีสีสัน ความโรแมนติกของดาลัด ที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และแปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่า ปารีสแห่งอินโดจีน แล้วต่อด้วยการเข้าชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย และปิดท้ายภาคเช้าด้วยการชม โบสถ์รูปไก่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เราไปชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ จากนั้นก็ไปต่อกันที่ สถานีรถไฟเก่า แล้วจากนั้นชม Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคน อยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัดได้
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง นาตรัง ซึ่งเป็น เมืองชายหาด ที่สวยติดอันดับต้นๆของโลก ตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนในปีค.ศ 1924 มีประชากรราว 200,000 คน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัด แคงห์ ฮวา (Khanh Hoa) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตที่สูงภาคกลาง ตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่นั้น ชื่อนี้มาจากภาษาจามว่า “Yakram” แปลว่า “แม่น้ำไม้ไผ่” และในสมัยโบราณดินแดนบริเวณนี้ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจามปามาก่อน จึงยังหลงเหลือเจดีย์จามโบราณอยู่ในบริเวณนี้
18.30 น. ถึงนาตรัง รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
20.00 น. อิสระกับบรรยากาศบริเวณชายหาดยามค่ำคืน ของเมืองนาตรัง หรือเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 4: นาตรัง – เจดีย์โพนาคาร์ – สวนหินประหลาด - บินภายในกลับโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารชม เจดีย์โพนาคาร์ หนึ่งในเจดีย์จามโบราณที่ยังสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเวียดนามซึ่งปัจจุบันมีเพียง 4 แห่ง เท่านั้น สวนหินรูปร่างประหลาด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนาตรัง ชม ปราสาทหิน Por Jam โบราณสถานสำคัญบนภูเขากลางเมืองนาตรัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ เที่ยวเกาะกลางทะเลหน้าเมืองนาตรัง แวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองนาตรังที่มีทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก ของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางไปยัง สนามบินของเมืองนาตรัง เพื่อเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดย สายการบินภายในประเทศ VN1357 (17.25 - 18.20)
18.30 น. ถึงนครโฮจิมินห์ รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
20.00 น. ให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งเก็บของฝาก ที่มีให้เลือกจากทั่วเวียดนาม ที่ ตลาดเบนถัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดลายเวียดนาม กระเป๋าเป้ ราคาถูก กาแฟอาราบิก้า ฯลฯ
Day 5: โฮจิมินห์ - อุโมงค์สงครามกู๋จี - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้ และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง เดินทางกลับโฮจิมินห์ รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ได้เวลาช้อปปิ้งเก็บของฝาก กันอีกสักรอบที่ ตลาดเบนถัน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครโฮจิมินห์ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นาตรัง