ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เที่ยวทะเลทรายมุยเน่ ทัวร์เที่ยวดาลัด ทัวร์เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ข้อมูลทัวร์เวียดนามใต้ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้ รับจัดทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามใต้ราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้คุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามใต้ บริษัททัวร์เวียดนามใต้ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามใต้

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - ทะเลทรายมุยเน่ - ดาลัด
แบบ 5 วัน 4 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยวบนเส้นทางโรแมนติก ดาลัด ปารีสตะวันออก
เยือนเวียดนามภาคใต้ มหานครโฮจิมินห์ หรือไซ่ง่อน (ชื่อเดิม) มุยเน่ ดาลัด
สัมผัสอุโมงค์กูจี ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ท่องดินแดนทะเลทรายแห่งตะวันออกมุยเน่ นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัด
รถรางไปชมน้ำตกดาทันลา นั่งรถจี๊บขึ้นยอดเขาลังเบียง ชมพระราชวังเบ๋าได๋ โรแมนติกซิตี้ ดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
(5 วัน/ 4 คืน) โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพราะเที่ยวบินสวย คือไปเช้า กลับเย็น
Day 1: กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเทอดาม - อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ - อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ - โรงละครโอเปร่าเฮาส์ - ฟานเทียด
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
07.50 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720 บนเครื่องก็สามารถซื้ออาหารและของว่างทานกันได้ตามอัธยาศัย
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อถึงนครโฮจิมินห์ เราก็เริ่มต้นกันที่ โบสถ์นอร์ธเทอดาม (Nha Tho Duc Ba) ซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมกับชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ จากนั้นชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารก็ไปชม อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ พร้อมชมตึกแบบฝรั่งเศสที่สวยงาม ชม โรงละครโอเปร่าเฮาส์ (Nha Hat Lon Thanh Pho)
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหาร ก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก จะได้พักผ่อนเอาแรงไว้เที่ยวในวันรุ่งขึ้น
Day 2: ฟานเทียด - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง - ลำธาร Fairy Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช็คเอาท์ แล้วไปชม หมู่บ้านชาวประมง (Lang Chai) ชายหาดที่เงียบสงบ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Doi Cat Hong) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง และมีเด็กๆคอยชักชวนให้เล่นกระดานลื่น ไถลลงจากเนินทรายก็เป็นความสนุกอีกแบบ (แต่ตกลงค่ากระดานให้ดีก่อนนะครับ) แล้วจากนั้นเราจะไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง ชมวิวอ่าวที่จอดเรือ สำหรับการประมงชายฝั่ง มาหลบพายุลอยลำนับร้อยๆ ลำ และ เรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ แล้วนอกจากนี้ยังมี ตลาดสดพื้นบ้าน ที่จะขายสินค้าอาหารสดๆจากท้องทะเล สามารถซื้อไปให้ร้านอาหารตอนกลางวันทำให้ทานกันได้ สดๆ เป็นๆ และแปลก จากนั้น เราไปถอดรองเท้า เดินเท้าแช่น้ำ ที่ ลำธารแปลกตาของ Fairy Stream ซึ่ง เกิดจากธารน้ำเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็นร่องโตรกลึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นดิน และทรายหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีไม่น้อย แต่ว่าต้องเดินเท้าประมาณ 1 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารออกเดินทางอีก 30 กม. ไปถึงไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ ทะเลทรายขาว (Doi Cat Trang) กองภูเขาทรายสีขาว ซึ่งใหญ่ที่สุดของมุยเน่ มี Sand Dune หรือ ภูเขาทรายสูงกว่า 40 เมตร อาจจะพูดไม่ได้ว่าใหญ่โตอลังการณ์ สุดขอบฟ้า เหมือนทะเลทรายซาฮาร่า แต่ก็ถ้าเทียบขนาดกันแล้ว ก็ทำให้คนที่ขึ้นไปยืนบนยอดเนินทราย กลายเป็นมดไปเลยทีเดียว แต่ว่า แดดแรง ลมแรง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้น Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 3: Crazy House - พระราชวังบ๋าวได๋ - รถกระเช้าชมเมือง - รถรางน้ำตกดาทันลา - หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) - เจดีย์มังกร - ยอดเขาลังเบียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม ตะลุยดินแดนโรแมนติค ... เมืองดาลัด ทั้งวัน เริ่มต้นกันที่ Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคน อยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัดได้ แล้วจากนั้น ไปชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นเราไปนั่งรถกระเช้าชมวิว มุมสูงของเมืองที่มีสีสัน ความโรแมนติกของดาลัด ที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และแปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่า ปารีสแห่งอินโดจีน พร้อม นั่งรถกระเช้า ชมเมืองจากมุมสูง และปิดท้ายภาคเช้าด้วยการไปเล่น รถรางไปชมน้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) (รถรางมันส์มากเลยครับ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางไปชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสน และมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา สวยงามสมชื่อ
16.00 น. ออกเดินทาง 7 กม. ออกนอกตัวเมือง ไปชม เจดีย์มังกร (Chua Linh Phuoc) และ วัดนิกาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนิกายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัดและเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม และ ปิดท้ายวัน นั่งรถจี๊บ ไปชมพระอาทิตย์ตกที่ ยอดเขา ลังเบียง (Langbiang) ยอดเขาสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถชมวิว เมืองดาลัด และอ่างเก็บน้ำของดาลัด ยามพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมจิบไวน์ ของดาลัด ใต้แสงเทียน มาดาลัดทั้งทีต้องเก็บความโรแมนติกไปให้เยอะๆครับ (ไวน์ที่นี่ ใช้ได้เลยครับ ราคาถูกมาก) อิสระในการท่องราตรี ท้าลมหนาวกันตามอัธยาศัย
Day 4: Dalat Central Market - โบสถ์รูปไก่ - Flower Park - สถานีรถไฟเก่า - Dalat XQ - โบสถ์โนมัยเน เดอ มารี - บินภายในกลับโฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน - ล่องเรือแม่น้ำไซ่งอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่าน Shopping ตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางเมืองดาลัด Dalat Central Market จากนั้นชม โบสถ์รูปไก่ และนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ จากนั้นชม สถานีรถไฟเก่า และเข้าชมศิลปภาพปักที่ Dalat XQ ภายในตกแต่งสถานที่สวยงามมาก มีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ชม โบสถ์โนมัยเน เดอ มารี จากนั้นเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเลียนเคือง เพื่อเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดย สายการบินภายในประเทศ VN1381 (15:10-16:00)
ถึงนครโฮจิมินห์ ได้ช้อปปิ้งเก็บของฝาก ที่มีให้เลือกจากทั่วเวียดนาม ที่ ตลาดเบนถัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดลายเวียดนาม กระเป๋าเป้ ราคาถูก กาแฟอาราบิก้า หรือ พวงกุญแจ จนกระทั่งเวลาสมควร
18.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อม รับประทานอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
20.00 น. กลับสู่ที่พัก โดยแนะนำให้เลือกที่พักที่อยู่ติดกับตลาดเบนถัน เพื่อจะได้ช้อปปิ้งรอบดึกกันได้อีกรอบ หรือใครจะพักผ่อน ก็ตามอัธยาศัย
Day 5: โฮจิมินห์ - อุโมงค์สงครามกู๋จี - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง เดินทางกลับโฮจิมินห์ รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครโฮจิมินห์ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เที่ยวโฮจิมินห์ ทัวร์เที่ยวทะเลทรายมุยเน่ ทัวร์เที่ยวดาลัด ทัวร์เที่ยวเวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ ท่องเที่ยวเวียดนามใต้ ข้อมูลทัวร์เวียดนามใต้ ข้อมูลเที่ยวทัวร์เวียดนามใต้ รับจัดทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้ราคาประหยัด ทัวร์เวียดนามใต้ราคาพิเศษ ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามใต้คุณภาพ ราคาทัวร์เวียดนามใต้ บริษัททัวร์เวียดนามใต้ บริษัทนำเที่ยวเวียดนามใต้