โฮจิมินห์ นาตรัง หวุงเต่า ทัวร์เที่ยวนาตรัง ทัวร์เวียดนามใต้ โปรแกรมทัวร์โฮจิมินห์

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ นาตรัง หวุงเต่า
แบบ 4 วัน 3 คืน

 
แนวทางการท่องเที่ยว
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ นาตรัง หวุงเต่า (4 วัน / 3 คืน)
หวุงเต่า ... เมืองชายทะเลอันแสนสงบ
นาตรัง ... นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ
โปรแกรมทัวร์นี้ เราแนะนำให้เลือกใช้บริการ สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เพราะเที่ยวบินสวย คือไปเช้า กลับเย็น
Day 1: กรุงเทพฯ - โบสถ์นอร์ธเทอดาม - อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ - โรงละครโอเปร่าเฮาส์
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E
07.50 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3720 บนเครื่องก็สามารถซื้ออาหารและของว่างทานกันได้ตามอัธยาศัย
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ มีไกด์พูดภาษาไทยรอรับท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ซิตี้ ถึงนครโฮจิมินห์ แล้วเที่ยวชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม (Nha Tho Duc Ba) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร ท่องเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ท่านจะได้ชมภาพประวัติศาสตร์สงครามระหว่างประเทศเวียดนามและ สหรัฐอเมริกาในอดีต จากนั้นนำท่านไปชม อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ พร้อมชมตึกแบบฝรั่งเศสที่สวยงาม ชม โรงละครโอเปร่าเฮาส์
เย็น อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (แนะนำให้เปิดห้องแบบ Day Use 1 ชม.) จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ
19.30 น. เดินทางไปสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไป นาตรัง เมืองชายหาด ที่สวยติดอันดับต้นๆของโลก (รถไฟแบบแอร์ ตู้นอน เตียงนุ่ม 4 เตียง / 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ ... ราตรีสวัสดิ์
Day 2: นาตรัง - นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ - Mun Island - Mot Island - Tam Island - Mieu Island - โฮจิมินห์
06.30 น. เดินทางถึงเมือง นาตรัง แวะทำภารกิจส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อ ลงเรือเที่ยว 4 เกาะ
- เกาะ Mun Island: ดำน้ำ ดูปลา ดำแบบ น้ำตื้น
- เกาะ Mot Island: รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารสนุก กับ บาร์ลอยน้ำ และการละเล่น ต่างๆ บนเกาะ
- เกาะ Tam Island: เที่ยว และเล่นกีฬาทางน้ำมากมาย ให้เลือกเล่น พร้อมสนุกกับ ปาร์ตี้ ผลไม้
- เกาะ Mieu Island: ชมหมู่บ้านประมง ดูวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน เรียนรู้การเลี้ยง สัตว์ทะเล
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าฝั่ง พร้อมอาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรม (แนะนำให้เปิดห้องแบบ Day Use 1 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางไปยังสถานีรถไฟ (รถไฟแบบแอร์ ตู้นอน เตียงนุ่ม 4 เตียง / 1 ห้อง) มุ่งสู่เมืองนครโฮจิมินห์
Day 3: โฮจิมินห์ - หวุงเต่า - วัด Tian Hou Temple of Five Races - วัด The Whale Temple - ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซ่งอน
เช้า เดินทางถึง โฮจิมินห์ ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ หวุงเต่า โดยรถบัส ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 125 กิโลเมตร เป็นเมืองชายทะเลอันแสนสงบ มีชายหาดซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออยู่ 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน เดินทางต่อยัง วัด Tian Hou Temple of Five Races และ วัด The Whale Temple
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางกลับมาที่ โฮจิมินห์
บ่าย เดินทางถึง โฮจิมินห์ ได้เวลาช้อปปิ้งเก็บของฝาก ที่มีให้เลือกจากทั่วเวียดนามที่ ตลาดเบนถัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดลาย เวียดนาม กระเป๋าเป้ ราคาถูก กาแฟอาราบิก้า หรือ พวงกุญแจ เป็นต้น
18.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ แม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าคลอเสียดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 4: โฮจิมินห์ - อุโมงค์สงครามกู๋จี - กรุงเทพฯ
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
เที่ยง เดินทางกลับโฮจิมินห์ รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครโฮจิมินห์ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3725
19.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
************************************

©2011-2015 by ทัวร์เที่ยวเวียดนาม.com All rights reserved.  
โฮจิมินห์ นาตรัง หวุงเต่า ทัวร์เที่ยวนาตรัง ทัวร์เวียดนามใต้ โปรแกรมทัวร์โฮจิมินห์